Frenda vinner upphandling om journalsystem för Folktandvården i upp till sex regioner

Journalsystem

Frenda, som utvecklar journal- och röntgensystem för tandvården, har vunnit en upphandling om att tillhandhålla journalsystem för Folktandvården i upp till sex regioner – Örebro, Östergötland, Blekinge och Sörmland med option på Kalmar och Kronoberg.

Avtalet löper på sju år med möjlighet till förlängning i sex år och motsvarar ett värde på knappt 210 miljoner kronor.

Frenda har idag över 5 000 dagliga användare och kunder i olika storlekar med ett spann från de största privata tandvårdsaktörerna till den enskilda behandlaren. I och med att bolaget vunnit den regionövergripande upphandlingen ”Framtidssäkrat tandvårdssystem” adresseras nu hela den svenska tandvårdsmarknaden, såväl den privata som den offentliga.

– Vi är otroligt stolta över att ha vunnit den här upphandlingen och tilldelats ett mycket spännande uppdrag där vi tillhandahåller både journalsystem och teknisk expertis. Vi ser väldigt mycket fram emot att samarbeta med Folktandvården och regionerna, säger Fredrik Jernberg, vd för Frenda.

Frenda är en komplett och skalbar journalplattform. En helhetslösning som sömlöst integrerar webbtidbok och röntgen med avancerade affärssystem med kopplingar till Försäkringskassan och centrala ekonomi- och kvalitetssystem. Systemet utvecklas löpande och nya lösningar och tjänster integreras kontinuerligt.

– Journalsystemet har arbetats fram i nära samarbete med aktiva tandläkare som krävställt funktionalitet och stabilitet. Systemet är helt molnbaserat och ligger i teknikens framkant genom sina många smarta funktioner. Det yttersta syftet med plattformen är att minska behovet av tidskrävande administration och ge mer tid för vård, säger Fredrik Jernberg.

Fredrik Jernberg, vd för Frenda

I upphandlingen deltog, utöver Frenda, ytterligare tre leverantörer. Frenda var den anbudsgivare som fick flest mervärdespoäng av samtliga inkomna anbud och ska nu leverera journalsystem till Folktandvårdsorganisationerna i Region Örebro län, Region Östergötland, Region Blekinge och Folktandvården i Sörmland AB. I upphandlingen finns också option på Region Kalmar län och Region Kronoberg.

– Totalt handlar det om att leverera journalsystem för upp till 3 600 användare i fler än 110 verksamheter spridda över fyra eller sex regioner. Det är ett omfattande och viktigt uppdrag, säger Fredrik Jernberg.

Upphandlingsvärdet uppgår till 209 722 600 kronor, inklusive förlängning och optioner. Avtalsperioden börjar när avtalet undertecknats och löper därefter på sammanlagt sju år med möjlighet till förlängning i maximalt sex år, fördelat på tre tillfällen med motsvarande upp till 24 månader i taget.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas fram till den 21 november. Därefter kan avtal tecknas.

Källa: Frenda

 

 

 

Taggar
Journalsystem