Ftv Stockholm höjer avgiften vid uteblivet tandvårdsbesök

Patientavgift

Från 1 september kostar det 400 kronor att utebli eller lämna sent återbud till sitt besök på Folktandvården Stockholm. Folktandvården följer Region Stockholms beslut om höjd avgift i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök.

Varje år ställs ungefär 70 000 bokade besök in på Folktandvården Stockholm för att patienter inte dyker upp. Genom att lämna återbud i god tid får vi på Folktandvården möjlighet att erbjuda tiden till någon annan som väntar på tandvård.

– Om de patienter som inte dyker upp på sitt bokade besök hörde av sig i tid skulle vi kunna erbjuda tandvård till cirka 40 000 andra personer som väntar på att få tid, säger Irene Smedberg, tandvårds- och utvecklingschef på Folktandvården Stockholm.

400 kronor vid uteblivande eller sent återbud

Hos Folktandvården Stockholm får man som patient från och med 1 september betala 400 kronor om man uteblir eller lämnar sent återbud till en överenskommen tid. Med en överenskommen tid menas att tiden är bokad i samråd med patienten eller att patienten själv bokat tiden online.

Avgift tas ut när patienten uteblir från ett överenskommet besök och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket. Avgift tas ut även om patientens besök är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar, personer 85 år eller äldre eller patienter med frikort.

Undantag vid förkylning under coronapandemin

Med anledning av covid-19 behöver patienter med förkylningssymtom som avbokar sitt besök mindre än 24 timmar innan besöket tills vidare inte betala uteblivandeavgift. Villkoret är att patienten kontaktar kliniken och meddelar förhindret innan den bokade tiden för besöket. Det kan även finnas annat giltigt skäl till att en patient uteblir eller avbokar mindre än 24 timmar före besöket, till exempel hastigt insjuknande eller försenad sjukresa. 

Källa: Ftv Stockholm

Taggar
Patientavgift