Henry Schein/Cliniclands ansluter sig till initiativet ”Business ambition for 1.5⁰C”

Pressmeddelande

Henry Schein/Cliniclands åtar sig att sätta ett vetenskapsbaserat mål för att leda vägen för att uppnå nettonollutsläpp innan 2050.

Henry Schein, världens största leverantör av hälsovårdslösningar till mottagningsbaserade tandläkare och läkare, tillkännagav idag att de har undertecknat Business Ambition for 1.5⁰C Science Based Targets-initiativet (SBTi), som åtar sig att sätta ett långsiktigt, vetenskapsbaserat utsläppsminskningsmål för att nå globala nettonollutsläpp innan 2050.

Kampanjen Business Ambition for 1.5°C uppmuntrar företag att sätta upp robusta utsläppsminskningsmål i den takt och omfattning som klimatvetenskapen kräver. Understödd av en aldrig tidigare skådad global koalition av FN-organ, företagsgrupper och industriledare, ger kampanjen en samordnad nettonollutsläppsväg för företagsklimatledare.

”Klimatförändringar är vår tids mest kritiska hållbarhetsfråga”, säger Stanley M. Bergman, Chairman of the Board och Chief Executive Officer för Henry Schein, Inc. ”Genom att underteckna Business Ambition for 1,5⁰C-initiativet går Henry Schein samman med företagsledare över hela världen för att stärka och vässa vår strategi för att mäta, övervaka och rapportera om koldioxidutsläpp och andra miljöpåverkan. Hittills fokuserar vi på att basera våra distributions- och transportmått på nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och Australien, vars resultat kommer att ligga till grund för att sätta våra vetenskapsbaserade mål i framtiden, enligt det som definieras av SBTi.

”Vi inser att med vårt globala miljöavtryck och unika position inom ett ekosystem av relationer med leverantörer och affärspartners, har vi unika möjligheter till att vara en drivande kraft för hållbarhet i sjukvårdens leveranskedja”, säger Bergman. ”Som en del av vår satsning på att skapa ett klimat som präglas av öppenhet stöder vi World Economic Forums (WEF) förslag för företag att sätta ett mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser (GHG) till 2050 eller tidigare, och vi har anslutit oss till WEF:s Alliance of CEO Climate Leaders att hjälpa till att leda den globala övergången till en klimattålig ekonomi med låga koldioxidutsläpp.”

Kampanjen Business Ambition for 1.5°C är världens största och snabbast växande grupp av företag som vidtar brådskande åtgärder för en säker framtid. Sedan lanseringen 2019 har mer än 650 företag från hela världen anslutit sig till kampanjen, med ett sammanlagt börsvärde på mer än 13 biljoner USD. Företag som engagerar sig i Business Ambition för 1.5°C får oberoende validering av sina mål från SBTi och blir en del av FN:s klimatmästares Race to Zero.

”Det finns ingen tid att förlora”, säger Alberto Carrillo Pineda, VD för Science Based Targets-initiativet. ”Omvandlingen till en netto-noll-ekonomi är oundviklig. Hundratals företag leder vägen genom att sätta upp ambitiösa 1,5 °C vetenskapsbaserade mål. För att ha en chans att upprätthålla en beboelig planet behöver vi omgående fler företag att agera inom klimatvetenskap och för att minska koldioxidutsläppen i vår ekonomi.”

För mer information om Henry Scheins miljö-, sociala och styrningsinsatser (ESG) och för att se företagets rapporter om hållbarhet och CSR för 2020, besök www.henryschein.com/corporatecitizenship. Ytterligare information om SBTi och för att se företagsledarna vidta åtgärder besök https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c.

Om Henry Schein, Inc.

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) är ett företag som genom sitt stora nätverk och sin tekniska kompetens erbjuder lösningar både för hälso- och sjukvårdspersonal. Med en global närvaro på cirka 21 000 teammedlemmar i Schein-gruppen förser bolaget mer än 1 miljon kunder med fler än 300 värdeskapande lösningar som förbättrar såväl operativ framgång som kliniska resultat. Vår verksamhet med klinik-, teknik- och leveranslösningar hjälper både tandläkare och läkare att arbeta än mer effektivt för att på så sätt kunna erbjuda en mer kvalitativ vård. Dessa lösningar är också tillgängliga för tandtekniker, medicinska laboratorier, statliga och institutionella hälsovårdskliniker, såväl som andra alternativa vårdställen.

Företaget verkar genom ett centraliserat och automatiserat distributionsnät med ett urval av mer än 120 000 märkesprodukter samt Henry Scheins egna produktsortiment. Utöver det finns ytterligare fler än 180 000 produkter i specialsortiment.

Henry Schein är ett FORTUNE 500-företag och en medlem av S&P 500® index, har sitt huvudkontor i Melville, NY samt verksamhet eller dotterbolag i ytterligare 32 länder och territorier. Bolagets försäljning uppgick under 2020 till 10,1 miljarder USD och har vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på cirka 12 procent sedan Henry Schein blev ett publikt bolag 1995.

För mer information, besök Henry Schein på www.henryschein.comFacebook.com/HenrySchein, och @HenrySchein på Twitter.

Källa: Henry Schein