Fortsatt högt förtroende för tandvården

Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste patienterna. Samtidigt har den privata tandvårdens framgångsrika hantering av coronapandemin skapat höga förväntningar hos patienterna.

– Undersökningen visar att svensk tandvård fungerar mycket bra. Den privata tandvården är en oumbärlig leverantör av välfärd. Därför är det viktigt att det inte genomförs några förändringar som försämrar villkoren för de privata tandvårdsföretagen. De största vinnarna i slutänden är den privata tandvårdens patienter, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Kundkraven ökar

Hög kundnöjdhet år efter år skapar också stora förväntningar hos patienterna. I årets mätning minskar kundnöjdheten något, men från en skyhög nivå och den privata tandvården fortsätter att sticka ut. Det som gör den privata tandvårdens patienter mer nöjda än folktandvårdens är relaterat till exempelvis engagemang och lyhördhet.

– Tandvårdens kunder har vant sig vid att klinik och tandläkare har en aktiv information och kommunikation så när man upplever den vara något sämre en tidigare så påverkar det utfallet, säger Johan Parmler. En annan noterbar skillnad mellan åren är att kunderna, både till Folktandvården och privata tandläkare, ger något lägre omdömen kring tillgänglighet. Sammantaget gör det att kunderna helt enkelt är mindre nöjda.

Källa: Svenskt Kvalitetsindex/Privattandläkarna