Mot svensk legitimation

Verksamhetsutveckling

Under hösten har Folktandvården Gävleborg startat ett projekt för att hjälpa tandläkare med legitimation utanför EU/ESS till att erhålla svensk legitimation. Brist på tandläkare i regionen och det faktum att endast cirka 30 % av de som gör kunskapsproven blir godkända är bakgrunden till satsningen.

Projektet, som fått medel från Länsstyrelsen, omfattar fem tandläkare som med hjälp av tandläkare och verksamhetsutvecklare Kejal Patel, regelbundet träffas för att underlätta och kunna hjälpas åt på vägen framåt.

Kunskapsprovet som ges av Karolinska Institutet och är på svenska ska säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. När man fått godkänt på proven väntar praktisk tjänstgöring under 6 månader på någon av klinikerna i länet. En alternativ väg är en kompletterande utbildning på ett år, även här finns kravet på kunskapsprov för antagning.

–  Det känns meningsfullt att kunna vara med och hjälpa tandläkare som ofta har livslång erfarenhet men som inte har möjlighet att nyttja sin fulla odontologiska kompetens, enkom för att de är i ett nytt land, säger Kejal som varvar arbetet som tandläkare, verksamhetsutvecklare och i det här fallet också lärare. Oftast är det språkbrist som gör att man inte klarar proven, inte brist på kunskap inom odontologi.

Utbildningen varvar teori och praktiska moment samt genomgång av gamla kunskapsprov och genom Folktandvården får de också tillgång gratis till den litteratur som Karolinska Institutet rekommenderar.

Fler folktandvårdsorganisationer i Sverige gör och har gjort liknande satsningar för att kunna samverka och kunna få fler verksamma tandläkare till olika delar av Sverige.

Källa: Region Gävleborg