Ett nytt kliniskt och teknisk protokoll för ultratunna skalfasader av zirkoniumdioxid (0,2 mm)

PRODUKTNYHET

Nya datum för internationella kurser för utbildning i det kompletta arbetsflödet med fokus på både kliniska och tekniska förfaranden.

Prettau® Skin® är Zirkonzahns nya kliniska och tekniska protokoll för att tillverka och cementera ultratunna skalfasader av zirkoniumdioxid. Prettau® Skin® skalfasader kan ha en tjocklek på 0,2 mm, vilket innebär att patienterna kan få ett friskt leende med ingen eller minimal påverkan på tandsubstans. Den nya tekniken är lämplig för estetisk korrigering av missfärgade tänder, mellanrum mellan tänder, sneda, koniska eller nötta tänder.

Arbetsprotokollet inkluderar tillverkning av en plastmodell för att kontrollera funktion, fonetik och estetiska aspekter. Baserat på modellen kan tandteknikern ta fram en preparationsguide som markerar de tandområden som tandläkaren måste preparera för den minimalinvasiva appliceringen av skalfasaderna. Därefter utförs preparation och cementering av skalfasader baserat på det dokumenterade protokoll som utvecklats av Zirkonzahn och som inkluderar både tekniska och kliniska arbetssteg:

  • rengöring och isolering av arbetsområdet
  • tandpreparation
  • preparation av skalfasader
  • bondingpreparation, applicering och härdning.

Det finns internationella kurser för utbildning i Prettau® Skin®. Här får tandtekniker och tandläkare utbildning i hela arbetsflödet och användning av rätt parametrar med fokus på både kliniska och tekniska förfaranden. För mer information och registrering, klicka på länkarna nedan eller kontakta Barbara Schwingshackl, T +39 0474 06 6721, barbara.schwingshackl@zirkonzahn.com.

Tillgängliga datum 2023

Källa: Zirkonzahn

Taggar
PRODUKTNYHET