Nytt från Neoss på Swedental

Mässnytt

På Swedental visar Neoss sitt implantat, Proactive Edge, ingående i förenklingskonceptet NeossONE, och som i studier uppvisat förträfflig primärstabilitet i alla typer av benkvaliteter, något som bland annat medför att möjligheterna till tidig belastning ökar.

Neoss implantat, Proactive Edge

Den kirurgiska metodiken bygger på en borrsekvens om endast ett till två steg.

Förutom kortare stolstid för både klinikern och patienten innebär det enkla Edge-konceptet även betydligt färre produkter att hålla i lager, att den totala behandlingstiden kan kortas och därmed förbättrad patientnöjdhet.

Edge medför således påtagliga fördelar för både tandläkaren, sköterskan och patienten.

Neoss implantat, Proactive Edge

Under EAO-mötet tidigare i år gav Professor Christer Dahlin en mycket uppskattad presentation som, baserad på vetenskapliga data, på ett lättsmält sätt tydliggjorde fördelarna med Edge-konceptet.

Presentationen kan ses i sin helhet på Neoss Academy:

Som en del i denna presentation gjorde Marcus Dagnelid, specialist oral protetik, en genomgång av behandlingskonceptet Ridge Preservation – en väl dokumenterad teknik för hur man med hjälp av atraumatisk extraktionsteknik och användandet av benersättningsmaterial på ett enkelt sätt kan minska risken för kollaps av cristan efter extraktion.

Swedental-besökare är varmt välkomna till Neoss-montern, A08:24, för att se mer om Edge-konceptet, prova på att montera ett Edge-implantat och att höra mer om och prova på att använda benersättningsmaterial från Purgo.

För er som inte har tillfälle att besöka Swedental, ta gärna kontakt med en Neoss-representant nära dig för mer information.

Källa: Neoss

Taggar
Mässnytt