Regeringen tillsätter utredning om stärkt stöd till tandvård för personer utsatta för våld

UTREDNING

Regeringen anser att det är viktigt att samhället säkerställer att personer som utsätts för våld i nära relationer får rätt stöd. Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att se över frågan om stärkt tillgång till tandvård för våldsutsatta ur ett brett perspektiv.

– Tandvården har en viktig roll att spela, både för att förebygga och upptäcka våld samt i de fall våldet lett till tandskador, säger socialminister Lena Hallengren.

Till särskild utredare utses Martin Färnsten. Utredaren ska även lämna förslag som stärker deras rätt till ersättning vid tandskador.

Senast den 28 februari 2023 ska utredaren lämna sitt betänkande till Socialdepartementet.

Lena Hallengren

Källa: Regeringskansliet

Taggar
UTREDNING