SendoSeal MTA – en enkel och säker rotkanalssealer

PRODUKTNYHET

Sendoline utökar sin produktportfölj inom endodonti med en säker biokompatibel rotkanalssealer – SendoSeal MTA – som är avsedd för permanent försegling av rotkanalen. Den levereras färdigblandad i en spruta vilket ger dig en enkel och smidig hantering.

SendoSeal MTA är biokompatibel till skillnad från många andra sealers på marknaden och levereras färdig att använda. Du applicerar enkelt materialet direkt i rotkanalen med sprutans tunna kanyl och med materialets goda flytbarhet fyller du lätt ut hela rotkanalen så du får en tät försegling

SendoSeal MTA har ett högt pH värde (mellan pH10-12) över lång tid vilket ger en mycket god antibakteriell effekt som bidrar till en god läkning. Materialet är volymstabilt och visar låg löslighet vilket gör att förseglingen av rotkanalen förblir tät över tid.

De goda fysikaliska egenskaperna, med den höga antibakteriella effekten gör även att risken för att din patient drabbas av postoperativa besvär är minimal.

SendoSeal MTA har även en hög röntgenkontrast med över 8 mm Al som gör att du lätt kan se rotfyllningen och utvärdera ditt resultat på röntgen. 

För mer information om SendoSeal MTA besök gärna www.sendoline.com

Källa: Directa/Sendoline

Taggar
PRODUKTNYHET