Smile Tandvård stärker upp specialisttandvården i Malmö

Verksamhet

Under de senaste åren har specialisttandvården varit under hög belastning med långa väntetider runtom i landet. I Skåneregionen kan väntetiden vara allt ifrån några månader upp till två år för att få komma till en specialist. Nu satsar Smile Tandvård på specialisttandvården i Malmö – en omorganisation av verksamheten möjliggör startskottet för Smile specialisttandvård den 17 januari 2022.

När Smile specialisttandvård slår upp portarna kommer all befintlig specialistverksamhet, förutom ortodonti, att flyttas till Smiles klinik som är belägen vid Södervärn i Malmö. Allmäntandvårdsverksamheten som idag bedrivs på Smile Södervärn delas upp och flyttas till dels Smile Malmö City, dels till Smile Malmö Slottsstaden.

-Det känns viktigt för oss att arbeta tillsammans med den offentliga tandvården för att kunna lösa den stora hälsoutmaningen den svenska tandvården står inför. Den privata och offentliga tandvården kan komplettera varandra, ta ett gemensamt grepp och tillsammans ta ansvar för svenska folkets munhälsa, säger Malin Schmidt, VD på Smile Tandvård.

Malin Schmidt, VD på Smile Tandvård

Omorganiseringen bidrar till att öka tillgängligheten för specialisttandvården i Malmö. Möjligheten för en obruten vårdkedja i komplicerade patientfall där samarbetet mellan olika specialiteter ökar, ger stora fördelar för patienten och patientens säkerhet. Det ger även en större möjlighet för allmäntandläkare att konsultera och föra en dialog med specialisterna.

-En viktig del i vår omorganisation är att Smile specialisttandvård också kommer att kunna erbjuda ett kontinuerligt lärande och bistå med kompetensutveckling både inom och utom den egna organisationen, något som blir till fördel för hela regionen, säger Sara Magnusson, regionchef Syd för Smile Tandvård.

Sara Magnusson, regionchef Syd för Smile Tandvård

Specialistverksamheten på Smiles övriga kliniker runtom i Skåne förblir oförändrad och berörs inte av den kommande omorganisationen i Malmö.

Källa: Smile Tandvård
Taggar
Verksamhet