Tobaksförebyggande arbete i Folktandvården Gävleborg

Verksamhetsnytt

WHO:s World No Tobacco Day, tobaksfria dagen, uppmärksammas den 31 maj varje år och syftar till att förebygga tobaks- och nikotinbruk. I år är temat ”Commit to quit”. Under pandemin har man kunnat notera allt fler som vill sluta röka och på Sluta-röka-linjen ser man en ökning på 30 procent.

Tobaksfri Duo för elever i årskurs 6
Sedan flera år erbjuder folktandvården i Gävleborg elever i årskurs 6, att via sina skolor, skriva kontrakt om tobaksfrihet under högstadiet tillsammans med en vuxen. Som första organisation i Sverige har vi digitaliserat tjänsten för att göra det enkelt och värna om barnen för att förhindra tobaksdebut.

Nu tar folktandvården arbetet ett steg till och erbjuder kontraktet direkt via sin digitala tjänst på webben, där en vuxen tillsammans med eleven i årskurs 6 kan teckna ett kontrakt.

–Vi ser redan nu att vi får in spontana avtal den vägen, säger Birgitta Enmark, tobakssamordnare i Folktandvården Gävleborg, som också betonar värdet av att göra det enkelt, både för folktandvården och för de som vill teckna ett kontrakt.

Tobakshjälpen för vuxna
För vuxna finns från januari ett helt nytt behandlingsprogram i Region Gävleborg. Behandlingsprogrammet heter Tobakshjälpen och ger invånarna i Gävleborg ökad tillgänglighet till tobaksavvänjning, via länets Hälsotorg och 1177.se.

– För våra patienter är det viktigt att det är lätt att kunna sluta använda tobak och att det för oss i tandvården finns ett bra och enkelt alternativ att erbjuda, fortsätter Birgitta Enmark. Tobakshjälpen är därför ett välkommet tillskott.

Birgitta är verksam i Tandvård mot tobak, som verkar också nationellt och internationellt. Tandvård mot tobak ingår i arbetsgruppen inom ENSP, det europeiska nätverket för tobaksförebyggande arbete.

Källa: Folktandvården Gävleborg