Produktionslokalerna redo

Egenproduktion för kliniska studier allt närmare för Lundabaserade Idogen.