Professor: ”Kvinnojobb” inte sämre betalda än ”mansjobb”

Lönerna är inte lägre i kvinnligt dominerande yrken jämför med manligt dominerande, det visar statistik från Internationella Handelshögskolan Jönköping. Det betyder däremot inte att män och kvinnor tjänar lika mycket.