Professor om tandläkares bonusar: Olyckligt med sådana styrmedel

Lars Rasmusson, tandläkare och professor i oral kirurgi, tycker att det är olyckligt att Folktandvården använder sig av bonusar för att sälja mer frisktandvårdsavtal.

Han tror inte att patienter är medvetna om att tandläkare kan få bonus om fler frisktandvårdsavtal tecknas.