Protera: En upplysande kväll, Göteborg

Ta chansen att lyssna på expertis, ställa frågor och utbyta kunskap med kolleger. Vi bjuder in till intressant föreläsning om implantat och biomaterial.


Tid: 18.00 – 21.00
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen
Moderator: Ulf Nannmark
Föreläsare: Lars Sennerby och Sanjiv Kanagaraja

Anmäl dig till oss på tel 031 29 66 00 eller på info@protera.se

Inläkning av bensubstitut – kliniska och histologiska erfarenheter
Lars Sennerby – professor vid avd för Maxillofacial kirurgi, Göteborg. Mångårig klinisk och vetenskaplig erfarenhet av biomaterial och implantat. Kliniskt verksam vid flera olika kliniker.

Rehabilitering med implantat och sinusaugmentation. Konventionell metod och ett nytt enstegs protokoll 
Sanjiv Kanagaraja – övertandläkare vid avd för Maxillofacial kirurgi, Göteborg. Många års erfarenhet av benuppbyggnad inför eller i samband med implantatbehandling.

Resorption av extraktionsalveoler kan undvikas! Extraktioner ger oftast en resorption av den buckala benplattan vilket kan ställa till det vid senare implantatbehandling. För att undvika resorptionen har flera olika tekniker tagits fram för att bevara så mycket ben som möjligt. Denna studie jämför obehandlade extraktionsalveoler och alveoler som blivit augmenterade med  mp3*. Resultaten visar att det är möjligt att begränsa resorptionen och även att mjukvävnaden blev bättre bevarad.  I slutändan kan det innebära att längre och vidare implantat kan installeras.


Tissue changes of extraction sockets in humans: a comparison of spontaneous healing vs. ridge preservation with secondary soft tissue healing.
Barone A et al. Clin Oral Implants Res. 2013

Vi bjuder också på något att äta.

Protera-logo100