Protera – Föreläsning i Köpenhamn

Föreläsning med Patrick Palacci och Ulf Nannmark i Köpenhamn

Lyssna på internationell expertis, ställ frågor och utbyt kunskap med kollegor.
Intressanta föreläsningar om implantat, be- handlingar, material, rehabilitering och specialisttandvård.

Patrick Palacci

Biological, clinical and esthetic considerations in the treat- ment of challenging cases.

Lecture will focus on rehabilita- tion of complex cases with in- volvement of both hard and soft tissue management. Also, different grafting techniques i.e. with both biomaterials and autologous tissues will be discussed and visualized.

 

Ulf Nannmark

Biomaterial i olika former ? Benuppbyggnad i olika situationer Ulf Nannmarks föreläsning behandlar hur vi idag kan använda biomaterial för benuppbyggnad i olika situationer.

Under kvällen kommer också verkningsmekanismerna att tas upp och diskuteras. Föreläsningen kommer också att belysa vad vi idag kan erbjuda för möjligheter att behandla periimplantära infektioner.

1 april (begränsat antal platser) Tid: 14.00-17.00

Plats: Hilton Copenhagen Airport Hotell, konferensrum Thor

Avgift: 250 DKK

Vi bjuder på något att äta och dricka.

 

Om Patrick Palacci:

Dr Palacci is a private practitioner in Marseilles and is at the head of Brånemark Osseointegration Center in Marseilles. He developed several techniques in relation with optimal implant positioning, papilla regeneration technique and esthetic implant dentistry.

He is the author of numerous scientific articles and two textbooks published by Quintessence in 1995 and 2001 ’Esthetic & Implant Dentistry’, as well as another book ’Immediate Esthetics’ (2008). Dr Palacci got the first NobelPharma Award in 1995.

Om Ulf Nannmark:

Ulf Nannmark blev tandläkare 1986 och doktorerade vid Göteborgs universitet 1992 för att samma år bli docent. Under åren har Ulf Nannmark ägnat mycket tid åt benbiologi, såväl kliniskt som forskningsmässigt. Han har varit gästprofessor i såväl USA, Danmark som Holland och fick 2006 the AJ Herman Award vid University of Western Australia. Han har publicerat mer än 100 originalartiklar, varit inbjuden föreläsare på såväl nationella som internationella möten och sitter som referee i ett flertal tidskrifter.


Anmälan till Protera tel 031-29 66 00 eller mail info@protera.se