Protera – Kvällsföreläsning i Göteborg

Föreläsning med Patrick Palacci och Christer Slotte i Göteborg

Lyssna på internationell expertis, ställ frågor och utbyt kunskap med kollegor.
Intressanta föreläsningar om implantat, be- handlingar, material, rehabilitering och specialisttandvård.

Patrick Palacci

Biological, clinical and esthetic considerations in the treat- ment of challenging cases.

Lecture will focus on rehabilita- tion of complex cases with in- volvement of both hard and soft tissue management. Also, different grafting techniques i.e. with both biomaterials and autologous tissues will be discussed and visualized.

 

Christer Slotte

Infektioner kring implantat? Hur undviker vi problem och vad gör vi när skadan är skedd?
Föreläsningen kommer att fokusera på hur vi i planering och genomförande av implantatbehandlingar kan förebygga framtida bekymmer.
Föreläsningen kommer också att belysa vad vi idag kan erbjuda för möjligheter att be- handla periimplantära infektioner.

Plats: Göteborgs Tandläkarsällskap Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Tid: 18:00 – 21:00

Kostnad: 300:- inkl. något lätta att äta och dricka

Anmälan: Protera AB Tel: 031-29 66 00 info@protera.se

 

Patrick Palacci

Biological, clinical and esthetic considerations in the treatment of challenging cases.

Lecture will focus on rehabilitation of complex cases with involvement of both hard and soft tissue management. Also, different grafting techniques i.e. with both biomaterialsand autologous tissues will be discussed and visualized. Dr Patrick Palacci obtained his DDS degree at Marseille University, Marseilles, France, in 1975. He continued his post-graduate education in periodontology at Boston University from 1977 to 1981. He was appointed as a visiting professorin 1982 at Boston University.

Dr Palacci is a private practitioner in Marseilles and is at the head of Brånemark Osseointegration Center in Marseilles. He developed several techniques in relation with optimal implant positioning, papilla regeneration technique and esthetic implant dentistry.

He is the author of numerous scientific articles and two textbooks published by Quintessence in 1995 and 2001 ’Esthetic & Implant Dentistry’, as well as another book ’Immediate Esthetics’ (2008). Dr Palacci got the first NobelPharma Award in 1995.

 

Christer Slotte

Infektioner kring implantat ? Hur undviker vi problem och vad gör vi när skadan är skedd?

Föreläsningen kommer att fokusera på hur vi i planering och genomförandeav implantatbehandlingar kan förebyggaframtida bekymmer. Föreläsningen kommer också att belysa vad vi idag kan erbjudaför möjligheteratt behandla periimplantära infektioner.

Christer Slotte, specialist i parodontologi, har bland annat varit med och tagit fram ett nationellt kvalitetssystem (SEVS) för implantati specialisttandvård. Han disputerade vid avd för biomaterialvetenskap Sahlgrenska Akademin 2003, med sin avhandling om kirurgiska tekniker för att utöka benvolym. Christer Slotte har stor klinisk erfarenhet inom parodontologi och implantologi. Han har tidigare varit klinikchef och är numera ansvarig för specialistutbildningen i parodontologi vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Idag bedriver Christer Slotte forskning om bl.a. benuppbyggnad vid implantatbehandling och även diagnostik och behandling av periimplantära infektioner.