Protera, Upplysande kväll

Ta chansen att lyssna på Patrick Palacci, Ulf Nannmark och Christer Slotte, ställa frågor och utbyta kunskap med kollegor. Vi bjuder in till intressant föreläsning om implantat, behandlingar, material, rehabilitering och specialistvård.

Stockholm, torsdag 26 januari 2012

Tid: 18.00-20.30

Plats: Restaurang Borggården, Armémuseum, Artillerigatan 13

Avgift: 1 000 SEK (begränsat antal platser)

Moderator: Ulf Nannmark

Föreläsare: Patrick Palacci och Christer Slotte

Anmäl dig till oss på tel 031-29 66 00 eller på info@protera.se

Vi bjuder på något att äta.

Välkommen!

 

Om Patrick Palacci:

Dr Palacci is a private practitioner in Marseilles and is at the head of Brånemark Osseointegration Center in Marseilles. He developed several techniques in relation with optimal implant positioning, papilla regeneration technique and esthetic implant dentistry.

He is the author of numerous scientific articles and two textbooks published by Quintessence in 1995 and 2001 ’Esthetic & Implant Dentistry’, as well as another book ’Immediate Esthetics’ (2008). Dr Palacci got the first NobelPharma Award in 1995.

Om Ulf Nannmark:

Ulf Nannmark blev tandläkare 1986 och doktorerade vid Göteborgs universitet 1992 för att samma år bli docent. Under åren har Ulf Nannmark ägnat mycket tid åt benbiologi, såväl kliniskt som forskningsmässigt. Han har varit gästprofessor i såväl USA, Danmark som Holland och fick 2006 the AJ Herman Award vid University of Western Australia. Han har publicerat mer än 100 originalartiklar, varit inbjuden föreläsare på såväl nationella som internationella möten och sitter som referee i ett flertal tidskrifter.

Om Christer Slotte:

Christer Slotte, specialist i parodontologi, har bland annat varit med och tagit fram ett nationellt kvalitetssystem (SEVS) för implantati specialisttandvård. Han disputerade vid avd för biomaterialvetenskap Sahlgrenska Akademin 2003, med sin avhandling om kirurgiska tekniker för att utöka benvolym. Christer Slotte har stor klinisk erfarenhet inom parodontologi och implantologi. Han har tidigare varit klinikchef och är numera ansvarig för specialistutbildningen i parodontologi vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Idag bedriver Christer Slotte forskning om bl.a. benuppbyggnad vid implantatbehandling och även diagnostik och behandling av periimplantära infektioner.

 

Protera-logo100