”Protetik i vardagen”

2 dagar
5-6 oktober 2012, Mölndal, för hela teamet
Under 1.5 dagar kommer vi att, under informella och trivsamma former, utbyta erfarenheter och diskutera dagens och framtidens tandvård med fokus på ”protetik i vardagen”.

Kursgivare:

Pelle_Pettersson_200

Pelle Pettersson är specialist i oral protetik sedan 1992 och en välkänd uppskattad kursgivare, både i Sverige och internationellt. Han har gett mer än 400 kurser under de senaste 25 åren och är sedan 2008 verksam inom Colosseumgruppen.

Kursinnehåll:
Omfattande bettrehabilitering – diagnos – terapi/kostnadsram – patientkommunikation
Metod- och materialval – vackert, hållbart och vävnadsvänligt!
Tandvårdsstödet 2013 – det bästa vi någonsin haft?
Forskningsrapporter eller marknadsbudskap – hur ser jag skillnad?

Kursavgift: 4.900 kr för tandläkare, 2.900 kr för övriga (exkl. moms, inkl. måltider)
Anmälan: siri@colosseum.no senast 5/9

Colosseum_Academy