”Psykiatrin måste ta övergrepp på allvar”

Kampanjen #metoo har visat världen hur vanligt det är att kvinnor utsätts för övergrepp. Sexuella övergrepp leder ofta till psykisk ohälsa och många utsatta kvinnor hamnar i psykiatrin. Men det tar inte vården hänsyn till. Det här måste ändras – psykiatrins skygglappar måste bort och de nationella riktlinjerna ge drabbade möjlighet att läka.