PWC: Entreprenörsskattens nivå är inte hållbar

DEBATT. Mycket fokus har riktats på den extremt höga skatt som företagare får betala för den del av utdelningen som räknas som inkomst av tjänst. Men även den lågbeskattade delen är för hög – man måste också lägga på bolagsskatten, påpekar Mikael Carlén och Hans Peter Larsson.