Qatar kräver kompensation för blockad

Krisen med det lilla emiratet Qatar i centrum ser ut att bli långvarig. En månad efter det att blockaden inleddes verkar de bojkottande länderna orubbliga, och Qatar är inställt på att kräva kompensation för företag och personer som drabbas av blockaden.