Räcker tandläkarna till – eller finns det för många?

En seminariedag om den framtida tillgången och efterfrågan på tandläkare.

De senaste åren har Sveriges tandläkarantal minskat stadigt och Socialstyrelsen gör i sin senaste långtidsprognos bedömningen att denna utveckling kommer att fortsätta. I vissa delar av landet är det redan så svårt att rekrytera tandläkare att tandläkarbrist håller på att bli ett problem. Samtidigt ser vi en förbättring av tandhälsan och det är svårt att sia om hur behovet av – och efterfrågan på – tandvård kommer att utvecklas. Håller tandläkare på att bli ett bristyrke eller är det i själva verket så att vi i framtiden kommer att behöva färre tandläkare?  Sveriges Tandläkarförbund bjuder nu in till en seminariedag för att vi tillsammans ska diskutera frågan om balans i framtidens tandvård. 

Hur kan vi förvänta oss att befolkningens behov av tandvård utvecklas? Hur ser tendenserna ut ur ett generellt, respektive barn eller äldreperspektiv? Får det några effekter hur könsfördelningen i kåren ser ut och vad innebär det egentligen att allt fler svenskar söker sig till storstäderna? Dessa och andra frågor kommer att belysas och diskuteras av företrädare från olika delar av tandvården, Utbildningsdepartementet, Socialstyrelsen m.fl.  

Ett axplock ur programmet:

  • Socialstyrelsen berättar om hur deras prognosarbete ser ut och ger en nulägesbeskrivning av hur tillgången på tandläkare ser ut i Sverige idag.
  • Lena Lundkvist, SCB, berättar om befolkningsutvecklingen i Sverige. 
    Christer Ullbro, Ordförande i Svenska Pedodontiföreningen, talar om framtidens tandvårdsbehov ur ett barnperspektiv.
  • Magnus Hakeberg, professor och övertandläkare vid institutionen för odontologi, Göteborgs Universitet, diskuterar skillnaden mellan behov av och efterfrågan på tandvård.
  • Lars Bondemark, dekanus odontologiska fakulteten vid Malmö Högskola, lyfter frågan om hur tandläkarutbildningen rustar för att möta framtidens behov av tandläkare.

Dagen avslutas med en paneldebatt ledd av Gunilla Klingberg, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund. I panelen deltar representanter från landstingens beställarnätverk, folktandvårdsföreningen, tandläkarutbildningarna, Sveriges Tandläkarförbund, Utbildningsdepartementet och Privattandläkarna.

 

Tid: måndagen den 26 september kl 09:30-16.30 (kaffe från kl. 09.00)
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 975 kr, moms tillkommer
Sista anmälningsdag: 18 september 2011
Avbokningskostnad: 300 kr, moms tillkommer (för avbokning efter 18 september krävs läkarintyg, annars debiteras hela kursavgiften)

Vid frågor kontakta Sofie Andersson, 08-666 15 22, sofie.andersson@tandlakarforbundet.se

 

Läs även tidigare artiklar:

Fem års väntan på tandläkare

26 jun 2011…Kön till Folktandvården i Motala är lång – riktigt lång. Stor brist på tandläkare gör att det finns kunder som väntat i över fem år…

Dental24 – Tandläkarhål att fylla – bristen stor på flera håll

1 feb 2011 … Det råder brist på tandläkare i Jönköpings län. Just nu saknas ett dussin tandläkare och fler kommer att gå i pension kommande år.


Dental24 – Brist på tandläkare om fem år

2 dec 2010 Prognos för nyexaminerade till år 2015: Brist Det råder i dag brist på tandläkare och i synnerhet på yrkeserfarna tandläkare. ..


Dental24 – Tandläkare kan bli bristyrke

10 mars 2010 … Prognosen visar fortsatt brist på tandläkare. I dag råder brist på yrkeserfarna tandläkare i hela landet, medan bilden är mer splittrad vad gäller