Räntor och valutor: Enbart tillfälligt kronstöd av KI-signaler

Den svenska kronan stärktes något, men bara tillfälligt, på onsdagsförmiddagen efter nya positiva konjunktursignaler. Svenska statsobligationsräntor sjunker samtidigt något, ungefär i linje med tyska räntor.