Räntor och valutor: Euron stärks

Räntorna i euroområdets periferi sjönk några punkter på måndagen medan euron inledde dagen svagare mot dollarn, men avslutade den starkare. Svenska räntor steg samtidigt svagt och kronan tog tillbaka en tidig försvagning mot såväl euro som dollar.