Räntor & Valutor: Kronan starkare

Statsobligationsräntorna uppvisar begränsade förändringar på tisdagen. Kronan har stärkts något i kölvattnet av svenska KPI-siffror som inte överraskade negativt, till skillnad från i föregående rapport. KPI-inflationen låg dock kvar på -0,2 procent i årstakt.