Ratos ökar vinsten

Investmentbolaget Ratos redovisar ett resultat efter skatt på 396 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (minus 26). Resultatet per aktie uppgick till 0,98 kronor (minus 0,21).