Rätt medicin till barn på hvb kräver samordning

En ungdom på ett hvb-hem i Gävle fick dubbel dos av sitt läkemedel i en vecka. Den bristande kunskapen om medicinering på hemmen är allvarlig. Det finns bra och tydliga föreskrifter för hur situationen kan lösas – men då måste alla parter med på banan.