Redo för serialisering

Nu är Recipharms sjätte anläggning redo inför lagändringen och utrustad med kapacitet att serialisera läkemedel för USA och EU.