Reducerad avgift för föräldraledig medlem

Under senare år har önskemål framförts från STHFs medlemmar om en reducerad medlemsavgift under föräldraledighet.