Reform ökar risk för segregerad tandvård

Det finns tecken på en uttalad segregering av tandvården, där barn och unga med stora tandvårdsbehov nästan uteslutande blir Folktandvårdens ansvar.