Regeringen går vidare med vinstbegränsning

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att lägga fram ett förslag mot vinster i välfärden. Det bekräftar bägge parter för Dagens Nyheter.