Regeringen utreder tandvårdsreformen

År 2008 reformerades tandvården med avsikten att förbättra tandhälsan i Sverige. Regeringen införde ett allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för att ge dem med stora tandvårdsbehov en möjlighet att få tandvård till en rimlig kostnad. Nu ska regeringen utvärdera tandvårdreformen för att se hur ytterligare förbättringar kan göras.

Utredningens syfte är att bland annat analysera hur systemet för det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet kan förbättras samt föreslå hur kunskapen om tandvårsstödet kan öka bland de grupper där man vet att kännedomen är låg.

Till utredare har utsetts Bengt Germundsson, idag kommunalråd i Markaryd som också är tandläkare och har god erfarenhet från det arbetet.

– Det är viktigt för oss att få kunskap om hur vi kan utveckla och förbättra reformen ytterligare. Undersökningar har visat att kunskapen om stödet är relativt lågt. Det finns också skäl att överväga om de olika stödnivåerna är utformade på bästa sätt, säger socialminister Göran Hägglund.

– Tandvårdsfrågorna är oerhört angelägna, inte minst genom att en god tandvård är av så stor betydelse för människors välbefinnande. Under de nästan 25 år jag arbetat som tandläkare har jag samlat på mig viss erfarenhet av hur tandvården fungerar och tror mig också ha tankar kring hur tandvårdsreformen skulle kunna förbättras. Samtidigt tror jag det är nyttigt att ha en viss distans, vilket också är fallet genom att jag under ett drygt decennium varit politiker på heltid. Det ska bli mycket intressant att närma mig frågeställningarna i direktivet, säger Bengt Germundsson.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2015.

 

Källa: Socialdepartememetet