Regeringen vill höja tandvårdsbidrag för äldre

Regeringen föreslår en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget till personer mellan 65 och 74 år.