Regeringen vill utreda konflikträtten

Regeringen har tillsatt en utredning om ändringar i konflikträtten och möjligheten att vidta stridsåtgärder, som strejker, blockader och lockouter.