Regeringens subvention föder lidande i Kongo

Kontrollen över och exploateringen av kobolt som är en nödvändig del i elbilarnas batterier är en av orsakerna – kanske den viktigaste – till våldet och fattigdomen i Kongo-Kinshasa. Denna kunskap har naturligtvis funnits hos svenska regeringar, som trots det infört subventioner med skattemedel till miljövänliga bilar, vilket medför en ökad efte