Regeringens tillfälliga bidrag är oansvariga

Den senaste mandatperioden har regeringen infört många tillfälliga bidrag som kommuner kan söka för olika projekt eller för att bygga ut delar av sin verksamhet.