Regionalt självstyre slår mot dyslexipatienter

I Värmland kan patienter få vänta i 20 månader på en läs- och skrivutredning hos logopedenheten, samtidigt som det finns gott om logopeder inom ramen för det fria vårdvalet i Stockholm. Det regionala självstyret sätter emellertid – trots den nya patientlagen – käppar i hjulet för samarbete.