”Regnér – och Alliansen – har satt spiken i kistan för LSS”

Fredagen den 27 kommer många att minnas som en ödesdag – en skammens dag. Då varnade Försäkringskassan regeringen för att en dom kommer att ”få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Den praxis som domen leder till är oundvikligen den sista spiken i kistan för LSS.