Rejält baklås i Kina fick Assa Abloy på fall

Den kinesiska marknaden fortsatte att ge Assa Abloy huvudbry under ett i övrigt stabilt kvartal. Vd Johan Molin delar dock inte aktiemarknadens oro.