Rejält vinsttapp för Opus

Bilbesiktningsföretaget Opus redovisar ett ebitda-resultat om 90,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (116). Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett ebitda-resultat om 116 miljoner kronor.