Rekordökning av kortbedrägerier i Sverige

Det växande antalet kortbedrägerier har nått skyhöga nivåer i Europa. Sverige är det land som drabbas hårdast av brottsvågen.