Res o Lär

Back on track – Seychellerna till Nyår, samt mer om hjärnan och smärta

Det är extremt viktigt för oss människor att ha roligt. Det hjälper oss att överleva alla typer av problem inklusive kronisk smärta, som vi talade om i förra krönikan. »

När smärtan blir lidande

I förra krönikan utgick jag från en ledare av Hanne Köller i Dagens Nyheter 17 april i år. Hon berättar där om Magnus Beland, tysk läkare som invandrade till Sverige i början på 1990-talet. Han mötte en verklighet med för honom ovanliga diagnoser: Fibromyalgi, elöverkänslighet, pisksnärtsskada och utbrändhet. Han tolkade att dessa förbryllande diagnoser hade med svenskens rädsla för konflikter att göra. Rädslan för att anklagas för att inte ta patienten på allvar styr läkaren mot att ge en somatisk diagnos, som i detta fall är en bra utväg för såväl läkare som patient. Patienten känner sig förstådd, och läkaren känner sig förstående. »

Det går att respektera lidande som ej kan förklaras medicinskt

Detta är titeln på en ledare av Hanne Köller i Dagens Nyheter 17 april i år. Hon berättar där om Magnus Beland, tysk läkare som invandrade till Sverige i början på 1990-talet. Han mötte en verklighet med för honom ovanliga diagnoser: Fibromyalgi, elöverkänslighet, pisksnärtsskada och utbrändhet. Han tolkade att dessa förbryllande diagnoser hade med svenskens rädsla för konflikter att göra. Rädslan för att anklagas för att inte ta patienten på allvar styr läkaren mot att ge en somatisk diagnos, som i detta fall är en bra utväg för såväl läkare som patient. Patienten känner sig förstådd, och läkaren känner sig förstående. »

Vi måste sluta att förvänta oss att ständigt få mer

Detta är titeln på den första aritikeln i DN:s serie ”Planeten och tillväxten” (DN 27 mars 2021). I artikeln intervjuas Kate Raworth, föreläsare vid Oxford och författare till bestsellern ”Donutekonomi”. »

Vattnets väg över världen är hotad

Titeln på min förra krönika var ”Låt oss tillsammans göra 2021 till en vändpunkt” och jag uppmanade er att se två filmer på SVT, en om Greta och en av Attenborough. I Vetenskapens Värld har SVT också visat tre program om vattnets väg över jorden. För mig blev detta en ögonöppnare. Jag förstår nu på ett helt annat sätt hur klimatet över hela jorden hänger ihop och att det är bråttom med åtgärder på flera områden. »

Låt oss tillsammans göra 2021 till en vändpunkt!

Det finns två aktuella filmer att se och agera utifrån för vår egen överlevnad. Jag tänker på filmen om Greta och filmen ”Attenborough och massutrotningen”. Båda filmerna visar att vi nu måste agera för att stoppa både klimatförändringarna och utsläckandet av liv på jorden. I slutänden blir människan själv offret eftersom vår egen överlevnad hotas. Se filmerna på svtplay.se och fråga dig vad just du kan göra! »

Sverige betalar ett högt pris för grupptänkande och hybris

Det har skrivits och skrivs spaltkilometer om Covid-19, mycket har varit både tankeväckande och intressant. Vi rekommenderas att hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och tvätta händerna och nu på slutet börjar detta med munskydd lite tveksamt komma med på ett hörn. »

Utvecklingsbar eller statisk?

Tankarna till denna krönika har jag hämtat från en artikel av Tina Harr i tidningen Arbetsliv. Där ställer hon frågan om du och dina medarbetare är böjliga och utvecklingsbara eller statiska med medfödda talanger? Harr menar att hur du ser på dina och dina medarbetares färdigheter kan få stor betydelse för hur väl rustad arbetsplatsen står i oroliga tider. »

End of game ytterligare ett år?

Vi har länge närt hoppet att få ynnesten att genomföra vår fantastiska kursresa till Tahiti över nyår. Häromdagen ändrades allt. Per Ahlberg på Dental24 hörde av sig i ett mail där han sa att vår hemsida inte verkade vara uppdaterad på sistone. Han hade rätt, jag har i flera månader varit vankelmodig, skulle vi trots allt kunna genomföra arrangemanget, vi hade ju så många anmälda och intresserade? »

Covid-19 orsakar ”lockdown” i Himalaya

Ladakh Nytt, en medlemstidning för föreningen Ladakhs vänner, dök upp i brevlådan igår. Det lilla landet Ladakh, som egentligen är en autonom del av Indien sedan många år, finns djupt i våra hjärtan. Ladakh ligger mitt i Himalayabergskedjan. Landet har ett tufft klimat och på vintern är vägarna dit inte farbara under 5-6 månader. Ladakhierna måste därför under andra årstider lagra mat, bränsle och mediciner. Butiksinnehavare, kooperativ, PDS (Public Distribution System) och enskilda familjer håller dessa stora förråd. »