Res o Lär

Värderingar styr stressen

Två aktuella exempel. »

Vill du skjuta upp saker? del 2

I förra krönikan talade jag om mitt uppskjutarbeteende och om hur jag träffade Stephen Covey på ADA-kongress på 90-talet. Han hade då skrivit två böcker om hur man kan bli mer effektiv i sin vardag. Stephen Covey visar hur man kan dela in uppgifter i viktiga och oviktiga samt brådskande och inte brådskande. »

Vill du skjuta upp saker?

Prokrastinering har blivit ett nytt svenskt ord. När vi deltog i en ADA-kongress (American Dental Association), i USA i början på 1990-talet hamnade jag på ett föredrag om ”procrastination”, vilket jag då inte hade en aning om vad det var.

Jag insåg att jag själv hade ett ”uppskjutarbeteende” när det gällde olika uppgifter som jag tyckte var besvärliga. Här i Västerbotten har vi ett särskilt ord för detta, vi kallar att man gruvar sig. Kanske används det även på andra håll i vårt avlånga land. »

Världen öppnar upp igen – dags att blicka framåt

Nu är det dags att blicka framåt och boka in intressanta kurser och event, hälsar Per Ahlberg i Dental24 23 september. I fredags tog UD bort sin allmänna avrådan mot resor i världen. Som den optimist jag är tror jag att denna gång blir det på riktigt. Vi har lärt oss mycket av pandemin, i unika samarbeten har forskarna tagit fram bra vacciner i rekordfart och de flesta av oss är nu vaccinerade. Vi på Curomed känner oss trygga med att öppna upp vår kursreseverksamhet igen. »

Back on track – Seychellerna till Nyår, samt mer om hjärnan och smärta

Det är extremt viktigt för oss människor att ha roligt. Det hjälper oss att överleva alla typer av problem inklusive kronisk smärta, som vi talade om i förra krönikan. »

När smärtan blir lidande

I förra krönikan utgick jag från en ledare av Hanne Köller i Dagens Nyheter 17 april i år. Hon berättar där om Magnus Beland, tysk läkare som invandrade till Sverige i början på 1990-talet. Han mötte en verklighet med för honom ovanliga diagnoser: Fibromyalgi, elöverkänslighet, pisksnärtsskada och utbrändhet. Han tolkade att dessa förbryllande diagnoser hade med svenskens rädsla för konflikter att göra. Rädslan för att anklagas för att inte ta patienten på allvar styr läkaren mot att ge en somatisk diagnos, som i detta fall är en bra utväg för såväl läkare som patient. Patienten känner sig förstådd, och läkaren känner sig förstående. »

Det går att respektera lidande som ej kan förklaras medicinskt

Detta är titeln på en ledare av Hanne Köller i Dagens Nyheter 17 april i år. Hon berättar där om Magnus Beland, tysk läkare som invandrade till Sverige i början på 1990-talet. Han mötte en verklighet med för honom ovanliga diagnoser: Fibromyalgi, elöverkänslighet, pisksnärtsskada och utbrändhet. Han tolkade att dessa förbryllande diagnoser hade med svenskens rädsla för konflikter att göra. Rädslan för att anklagas för att inte ta patienten på allvar styr läkaren mot att ge en somatisk diagnos, som i detta fall är en bra utväg för såväl läkare som patient. Patienten känner sig förstådd, och läkaren känner sig förstående. »

Vi måste sluta att förvänta oss att ständigt få mer

Detta är titeln på den första aritikeln i DN:s serie ”Planeten och tillväxten” (DN 27 mars 2021). I artikeln intervjuas Kate Raworth, föreläsare vid Oxford och författare till bestsellern ”Donutekonomi”. »

Vattnets väg över världen är hotad

Titeln på min förra krönika var ”Låt oss tillsammans göra 2021 till en vändpunkt” och jag uppmanade er att se två filmer på SVT, en om Greta och en av Attenborough. I Vetenskapens Värld har SVT också visat tre program om vattnets väg över jorden. För mig blev detta en ögonöppnare. Jag förstår nu på ett helt annat sätt hur klimatet över hela jorden hänger ihop och att det är bråttom med åtgärder på flera områden. »

Låt oss tillsammans göra 2021 till en vändpunkt!

Det finns två aktuella filmer att se och agera utifrån för vår egen överlevnad. Jag tänker på filmen om Greta och filmen ”Attenborough och massutrotningen”. Båda filmerna visar att vi nu måste agera för att stoppa både klimatförändringarna och utsläckandet av liv på jorden. I slutänden blir människan själv offret eftersom vår egen överlevnad hotas. Se filmerna på svtplay.se och fråga dig vad just du kan göra! »