Res o Lär

Kerala och Nya sätt att behandla smärta

Den nyligen avslutade kursen i Kerala handlade om smärtfysiologi och hur man genom analys av rörelsemönster kan finna orsaker till långvariga, kroniska smärtor. Under lång tid har man i vården behandlat dessa patienter med olika slags terapier utan att komma tillrätta med problemen. Deltagarna i vår kurs ställde upp som ”patienter” eftersom det visade sig att i stort sett alla av oss hade olika typer av problem i huvud, nacke, skuldror och rygg. En av de deltagande läkarna hade stora problem med radiologiskt verifierad artros i käkleden. Kursledaren Björn Aasa tittade på hållning och rörelsemönster i nacken och gav några instruktioner vilket ledde till att patienten upplevde en momentan förbättring. »

Svårigheter att rekrytera personal till Folktandvården samt 2019 års kursprogram

Jag har sedan min förra krönika haft en dialog med tandvårdsdirektörerna i de två nordligaste länen och det visar sig att Folktandvården i Sverige skulle behöva ytterligare 300 tandläkare. Jag har också talat med en tandläkare som efter många år i Folktandvården köpte ut ”sin” klinik för att driva den i Praktikertjänsts regi. Han betonade fördelarna med att kunna bestämma själv och kunna satsa ordentligt på vidareutbildning både för sig själv och sin personal med hjälp av managementfilosofin ”frihet under ansvar”. »

Fortbildning viktigt för att locka tandläkare till mindre orter

I landets två nordligaste län saknar Folktandvården ca 50 tandläkare, framförallt på de mindre orterna. Situationen är likartad på många håll i landet. Det finns naturligtvis många orsaker till detta. Urbaniseringen är en orsak. Tandläkare vill arbeta och bo i de större städerna. Man upplever sig isolerad på mindre orter och förstår kanske inte heller de stora fördelarna med att t ex slippa långa jobbresor, att ha närhet till naturen, skidbackar, elljusspår, motionsslingor och andra fritidsaktiviteter runt knuten. På mindre orter bygger man dessutom snabbt upp ett lokalt nätverk eftersom det är lätt att komma i kontakt med människor. Bostäder är också mycket billigare utanför storstäderna. »

Öppet brev till våra politiker – nu är det allvar

Valrörelsen är över och vi har fått en knepig situation i Sveriges riksdag. Dagens Nyheter 27 september listar åtta områden där partierna måste göra upp över blockgränserna: EU, bostäder, pensioner, försvaret, migrationen, skatterna, landsbygden och infrastrukturen. Den viktigaste frågan av alla finns inte med på listan: Klimatet. »

Två program med fokus på kommunikation över kulturgränserna

Europa och med det även Sverige blir alltmer mångkulturellt. Inte minst klimatförändringarna kommer att öka antalet människor som söker sig till Europa. Detta går hand i hand med att Europa också har stora behov av framför allt unga i arbetsför ålder eftersom befolkningarna i många av våra länder blir allt äldre. Sverige är också synnerligen beroende av arbetskraft utifrån för att hålla igång exportindustrin, vård och skola, äldreboenden mm. Därför är det ingen lösning att bygga fästningen Europa som många populistiska partier vill göra. »

Träning på recept

De svenska kursgivarna på Curomeds kursresa till indiska Kerala i höst, Björn och Ulrika Aasa, har tillsammans med sonen Jesper och hans sambo Stefanija utvecklat ”Träning på recept". Konceptet består av olika diagnos-specifika träningsprogram som också kan följas på dator eller TV. »

Vidgade vyer även utanför odontologin

Under vår absolut första kursresa 1984 hade vi den berömde afrikanske historikern och grundaren av Nairobi universitet, professor A S Ogot som en av våra kursgivare. Han var vän till vår dåvarande statsminister Olof Palme och hade varit i Sverige många gånger. Jag hade bett Professor Ogot att bland annat tala om stammotsättningar i Östafrika. Istället ville han börja med att tala om risken för att svenska barn kunde bli otrygga senare i livet på grund av svenskarnas nya livsstil. »

Evolutionsmedicin – kursresa i Darwins fotspår

”Evolutionsmedicin – arvet efter Darwin” är titeln på Curomeds nyårsresa 2018 till Ecuador och Galapagosöarna. Det var på Galapagosöarna som Darwin fick sina epokgörande idéer när han vid 22 års ålder seglade jorden runt med fartyget Beagle. I sin krönika berättar Tore Sahlin om Darwins stora betydelse för den vetenskaplig utvecklingen och teorin om det naturliga urvalet. »

Kursresa till Kerala, Indien 2018: Nya sätt att behandla smärta

Värk och smärta orsakar stort lidande och stora kostnader både för individen och samhället. Vården skriver ut smärtstillande och antidepressiva preparat som aldrig förr. På Curomeds kurs i Kerala får deltagarna stifta bekantskap med smärtbehandling utifrån ett helhetsperspektiv som yoga, ayurveda och sjukgymnastik med ortopedisk manuell terapi med två av världens främsta experter, Björn och Ulrika Aasa, som kursgivare. »

Reseäventyr i Sydamerika med Galapagos som slutmål

Följ med på Curomeds nyårsresa ”Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin”. Resan börjar i Ecuadors välbevarade huvudstad Quito, går vidare till indianmarknader i Andernas bergstrakter och avslutas på Galapagosöarna. Där ges tillfälle att studera den fortsatta forskningen kring Darwins epokgörande upptäckter om arternas uppkomst. »