Res o Lär

Hur startade allt?

Här fortsätter Tore Sahlins dramatiska resa i samband med covidvaccinering. »

Dra lott med döden

Fredagen den 29 april 2022 åker jag ambulans in till akuten på Norrlands Universitetssjukhus. Hade bett min fru Karin skjutsa in mig då jag fick allt svårare att andas. Men medan jag väntar på henne blir det i stort sett stopp. Ringer 112 och mannen i andra luren säger nästan direkt: Du behöver inte förklara, säg adressen så skickar jag ambulansen direkt. Detta är 3:e gången på akuten under våren, och efter 6 timmar på syrgas är jag rätt ok och blir hemskickad. »

Värderingar styr stressen

Två aktuella exempel. »

Vill du skjuta upp saker? del 2

I förra krönikan talade jag om mitt uppskjutarbeteende och om hur jag träffade Stephen Covey på ADA-kongress på 90-talet. Han hade då skrivit två böcker om hur man kan bli mer effektiv i sin vardag. Stephen Covey visar hur man kan dela in uppgifter i viktiga och oviktiga samt brådskande och inte brådskande. »

Vill du skjuta upp saker?

Prokrastinering har blivit ett nytt svenskt ord. När vi deltog i en ADA-kongress (American Dental Association), i USA i början på 1990-talet hamnade jag på ett föredrag om ”procrastination”, vilket jag då inte hade en aning om vad det var.

Jag insåg att jag själv hade ett ”uppskjutarbeteende” när det gällde olika uppgifter som jag tyckte var besvärliga. Här i Västerbotten har vi ett särskilt ord för detta, vi kallar att man gruvar sig. Kanske används det även på andra håll i vårt avlånga land. »

Världen öppnar upp igen – dags att blicka framåt

Nu är det dags att blicka framåt och boka in intressanta kurser och event, hälsar Per Ahlberg i Dental24 23 september. I fredags tog UD bort sin allmänna avrådan mot resor i världen. Som den optimist jag är tror jag att denna gång blir det på riktigt. Vi har lärt oss mycket av pandemin, i unika samarbeten har forskarna tagit fram bra vacciner i rekordfart och de flesta av oss är nu vaccinerade. Vi på Curomed känner oss trygga med att öppna upp vår kursreseverksamhet igen. »

Back on track – Seychellerna till Nyår, samt mer om hjärnan och smärta

Det är extremt viktigt för oss människor att ha roligt. Det hjälper oss att överleva alla typer av problem inklusive kronisk smärta, som vi talade om i förra krönikan. »

När smärtan blir lidande

I förra krönikan utgick jag från en ledare av Hanne Köller i Dagens Nyheter 17 april i år. Hon berättar där om Magnus Beland, tysk läkare som invandrade till Sverige i början på 1990-talet. Han mötte en verklighet med för honom ovanliga diagnoser: Fibromyalgi, elöverkänslighet, pisksnärtsskada och utbrändhet. Han tolkade att dessa förbryllande diagnoser hade med svenskens rädsla för konflikter att göra. Rädslan för att anklagas för att inte ta patienten på allvar styr läkaren mot att ge en somatisk diagnos, som i detta fall är en bra utväg för såväl läkare som patient. Patienten känner sig förstådd, och läkaren känner sig förstående. »

Det går att respektera lidande som ej kan förklaras medicinskt

Detta är titeln på en ledare av Hanne Köller i Dagens Nyheter 17 april i år. Hon berättar där om Magnus Beland, tysk läkare som invandrade till Sverige i början på 1990-talet. Han mötte en verklighet med för honom ovanliga diagnoser: Fibromyalgi, elöverkänslighet, pisksnärtsskada och utbrändhet. Han tolkade att dessa förbryllande diagnoser hade med svenskens rädsla för konflikter att göra. Rädslan för att anklagas för att inte ta patienten på allvar styr läkaren mot att ge en somatisk diagnos, som i detta fall är en bra utväg för såväl läkare som patient. Patienten känner sig förstådd, och läkaren känner sig förstående. »

Vi måste sluta att förvänta oss att ständigt få mer

Detta är titeln på den första aritikeln i DN:s serie ”Planeten och tillväxten” (DN 27 mars 2021). I artikeln intervjuas Kate Raworth, föreläsare vid Oxford och författare till bestsellern ”Donutekonomi”. »