Klimatkompensation, kommunikation och samarbete

Så är då solcellsanläggningen på hus och lador i vårt hem i Håkmark utanför Umeå på plats och levererar klimatvänlig solel ut på nätet. Nu kan vi stå för att vi klimatkompenserar vår verksamhet. Karin och jag har dragit oss undan i vår fjällstuga i Umfors i Tärnafjällen några dagar för att kunna slappna av, reflektera, polemasa i björkskogen och på fjället. Plocka svamp och bara njuta. Samt skriva denna krönika för Dental24.

Klimatvänlig el

Sommaren har varit hektisk, de tak som 840 kvadratmeter solpaneler nu sitter på måste klara sig i många år utan fortsatt underhåll. Niklas Helsén hos vår leverantör Sveasolar säger att dessa solpaneler kan hålla i 50 år. Vissa av taken var beklädda med plåt som redan var 50 år och som var i behov av underhåll. Jag och två tillfälligt anställda har målat och förbättrat fastsättningen på olika tak och också jobbat med andra förbättringsåtgärder. Därefter har ett gäng unga, positiva grabbar i rask takt monterat upp solpanelerna.

Det har varit fantastiskt roligt, alla har trivts, vi har kommit från olika kulturer, svenskarna i majoritet, polacker, litauer och en kroat. Alla har varit fokuserade på att göra ett bra jobb. Säkerhetstänket har varit stort, alla har använt säkerhetslinor på de höga taken, även om det högsta taket inte var 30 meter upp i luften som kroaten skrev på sociala medier när han lade upp ett foto från ”Nya ladan”, vårt stall och vår verkstad som vi byggde 1975. När jag påpekade för honom att taket ”bara” var 13 meter högt sade han: Det lät bättre med 30 meter. Han kände säkert till devisen att ”man skall aldrig låta sanningen förstöra en god historia”, som vår gode vän och guide på Island Jakob Jonsson, brukar säga.

Skämt åsido, sommaren har ånyo befäst det jag lärt mig för många år sedan: God kommunikation är grunden för allt samarbete. Inför detta arbete tog jag in olika offerter och fick direkt positiva känslor för företaget Sveasolar. I kontakten med Niklas kände jag att han ville oss väl. Han ville verkligen att det skulle bli en bra solcellslösning för oss. Denna känsla har sedan bekäftats och befästs i kontakten med övriga anställda i företaget. Morgan som hållit i projektet och Tim som basat och arbetat med monteringsgänget. Alla har lyssnat och varit lyhörda. De har varit positiva och sagt ja direkt när jag kommit med bra förslag och lugnt förklarat när man bör göra på något annat sätt. Företaget växer också så det knakar och anställer ständigt nya medarbetare. Man har gått från 0 till 300 anställda på bara några år.

Kommunikation för framgång på Tahiti

Under många år har jag fått önskemål om en kursresa till Tahiti, bland annat därför att man läst om Bengt Danielsson som var verksam där efter äventyret med Kontiki. Vi besökte honom 1990 när han och hans fru Marie-Therese just fått Right Livelihood-priset för sina insatser för miljön på Tahiti. Tahiti är intressant även ur ett kommunikationsperspektiv.

Bora Bora, Tahiti

I vår nyårskurs december 2020 till januari 2021, ”Kommunikation som framgångsfaktor” som vi just nu förbereder kommer vi att fokusera på hur man kan träna på att kommunicera för framgång. Framgång både för den enskilda individen och för företaget eller organisationen. Denna gång samarbetar vi med specialisttandläkare Lars Zetterqvist som under många år varit mycket framgångsrik i sin yrkesutövning och med sitt företag.

Firande och mentorskap

Sommaren har dock inte bara varit praktiskt arbete med solceller och fastigheter, den har också inneburit firande: 50 år sedan tandläkarexamen för Tore i Umeå och 47 år för Karin, också i Umeå. Fantastiskt roligt men också tänkvärt. I samband med firandet i Umeå hade vi en föreläsning av professor Anders Wännman, dekan vid Tandläkarhögskolan i Umeå, som berättade om den nuvarande studentsituationen. Studenterna har inte den kliniska träning vid examen som vi fick på vår tid. Det finns ett stort behov av mentorer för de nybakade tandläkarna när de kommer ut i den kliniska verksamheten.

Detta behov bekräftades också på jubiléet i Åre av nestorn och vår flerfaldige föreläsare, tandläkare och årebon Bengt-Åke Orrell och flera andra på hans kurs. Han har gått in extra för att hjälpa Folktandvården med tandvård av alla asylsökande som finns i Åre och upptäckte en stor klinisk osäkerhet hos kollegerna.

Professor emeritus Johan Gunne i Umeå, har uttryckt samma tankegångar. Lena Turdell i Gällivare också. Leif Borg i Mölndal har varit mentor sedan 7:e termin för en tandläkarstuderande som nu arbetar i hans klinik. Jag tror att många bland våra ungdomliga tandläkar- och läkarpensionärer skulle kunna göra bra insatser som mentorer både i tandvården och i sjukvården. Min erfarenhet från besök i akutsjukvården de senaste åren talar för samma sak. Även tandhygienister, sjuksköterskor, sjukgymnaster mfl kategorier skulle kunna göra stora insatser som mentorer. Vi på Curomed vill dra vårt strå till stacken och ge alla pensionärer som kan tänka sig att arbeta som mentorer i vården en extra rabatt på våra kursarrangemang. Vi tar också tacksamt till oss alla förslag på hur en sådan här mentorsverksamhet skulle kunna utformas.

Jag önskar er en i alla avseenden framgångsrik höst och väl mött på något av våra kursarrangemang.

Kom gärna med synpunkter på nya kurser och kursorter.

Men vänliga hälsningar

Tore Sahlin

 

Curomeds program 2019-2020

  • Personlighet, hälsa och framgång, nyårsresan till Madagaskar, utresa 28 december 2019
  • Kroniska smärttillstånd samt höghöjdsmedicin, Sikkim och Bhutan, utresa 20 mars 2020
  • Under planering:
  • Kurs och studieresa till Rumänien, hösten 2020. Tandläkare Leif Borg i Mölndal bedriver sen 25 år ett fantastiskt tandhälsovårdsprojekt i Rumänien. Han och Gordon Meland blir kursgivare.
  • Kommunikation för framgång, Tahiti, prel utresa 28 december 2020.

Mer information om dessa kurser kommer under oktober månad.

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.

Senaste inläggen