Lära nytt i Mongoliet eller på Madagaskar, ha roligt och hålla hjärnan ung

När vi lär oss nya saker stimuleras nervcellerna i hjärnan och leder till att nya nervceller bildas. Studier visar att aktivt livslångt lärande gör att hjärnan håller sig i trim hela livet.

När man föds finns en otrolig förmåga till nyinlärning som sedan får en ny skjuts i förpuberteten då varje nervcell spontant kopplas ihop med 30.000 andra nervceller. Om man inte använder dessa delar av hjärnan speciellt mycket så minskar antalet förbindelser till ca 3.000 i 30-årsåldern.

Med nya kunskaper stimuleras nervcellerna i hjärnan och aktiviteten leder både till att nya nervceller bildas och att utskott, dendriter, växer ut från nervcellen som söker sig till andra nervceller. Det neurala nätverket blir tätare och kan innehålla mer kunskap. Man har studerat hjärnorna hos konstnärer och författare som varit verksamma ända upp i 90-årsåldern och funnit att ett enda neuron kunnat ha förbindelser med 100.000 andra neuron.

Det är viktigt att både lärandet och miljön är lustfylld. I hjärnan har vi egna nätverk för glädje, lust och andra lyckokänslor. Vi är programmerade för att uppleva positiva känslor. Det lilla barnet lär skratta 400 gånger om dagen. Tyvärr känner jag vuxna som jag nästan aldrig sett skratta! Depressioner och psykisk ohälsa breder ut sig alltmer. Välfärdssamhället verkar inte kunna stoppa denna utveckling.

Jag tror mycket på att förebygga med lustfyllt lärande i annorlunda miljöer. Vi behöver skapa en lyckokultur i våra verksamheter som ett led i det som vaccinerar oss mot psykisk ohälsa. Jag tror också på pausens oanade kraft. Såväl de små pauserna under arbetsdagen som helgvilan och semestern.

Intressanta och stimulerande kurser i kombination med intressanta och spännande resmål blir också värdefulla pauser från vardagen. Tillfällen att ha roligt, lära och reflektera. Känslan som vårt lyckohormon dopamin skapar bygger mycket på förväntan. När vi har något positivt att se fram emot ökar mängden dopamin och vi upplever lycka. Det gör vi även när vi lärt oss något nytt.

Vi har nu arbetat 35 år med kursresor för tandvårds- och sjukvårdspersonal och det är lika roligt varje gång. Siv Jonsson i Knästorps Prästgård ringde häromdagen. Hon och hennes man var med oss på otaliga kursresor under 1980-90-talen. Hennes man Stig som var tandläkare i Lund dog i fjol 88 år gammal. Hon berättade bland annat hur det var på Galapagosöarna 1987 och på Nya Zeeland 1988. De hade på ålderns höst återupplevt sina resminnen många gånger. Sådana berättelser värmer ens hjärta och påminner mig om det gamla tyska ordspråket: Wenn jemand eine reise tut, kann er was erzählen. Fritt översatt: När man gör en resa, har man något att berätta.

Särskilt roligt och även bra är det naturligtvis när man gör det tillsammans med någon eller några så att man alltmer får en gemensam berättelse, en gemensam historia.

Curomed har under hösten två unika kurs-och reseupplevelser att erbjuda.

På resan till Mongoliet finns det möjlighet att bevista den årliga örnfestivalen.

Det ena är vår kursresa till Mongoliet, där vi besöker Örnfestivalen i Ölgii under den privata tilläggsresan. Ett hundratal örnjägare, berkuter, samlas för att tävla med sina örnar och umgås sinsemellan. De är etniska kazakher och bor så långt västerut man kan komma i Mongoliet. Vi åker hem via Sibirien efter att ha passerat gränsen vid Tashanta. På vägen till Barnaul varifrån vi flyger hem besöker vi flera mycket intressanta platser som är World Heritage-klassade. På denna resa har vi 2-3 platser kvar.

Den andra kursresan är vår resa till Madagaskar, lemurernas ö, dit vår Nyårsresa går. Läs gärna min förra krönika och se mer på hemsidan. Jag har fått flera frågor om vilket tilläggsarrangemang man skall välja. Jag var själv i Masaola för ett 10-tal år sedan och det var mycket spännande. Dock måste man flyga ned till Antananarivo och sedan tillbaka upp till norra delen eftersom det inte finns några vägar. Jag föreslår därför att man väljer en av de andra tilläggsresorna i första hand. Allt är otroligt speciellt på Madagaskar och de som var med förra gången sade att de skulle komma nu också. Tyvärr tror jag att de flesta från den gången nu är pensionärer.

Välkommen att följa med oss till Mongoliet eller Madagaskar!

 

Med vänlig hälsning

Tore Sahlin

Alla våra kursresor klimatkompenseras.

Se mer om våra kursresor på Curomed.se. Endast 2-3 platser till Mongoliet.

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.

Senaste inläggen