Låt oss tillsammans göra 2021 till en vändpunkt!

Det finns två aktuella filmer att se och agera utifrån för vår egen överlevnad. Jag tänker på filmen om Greta och filmen ”Attenborough och massutrotningen”. Båda filmerna visar att vi nu måste agera för att stoppa både klimatförändringarna och utsläckandet av liv på jorden. I slutänden blir människan själv offret eftersom vår egen överlevnad hotas. Se filmerna på svtplay.se och fråga dig vad just du kan göra!

Greta Thunberg har redan skapat historia och den massrörelse hennes klimataktivism åstadkommit bland ungdomar i hela världen är unik. Det brinner i knutarna och Greta och hennes ungdomar behöver hjälp av alla oss andra. Vi ser hur det gick med den arabiska våren. I Tunisien uppstod en demokrati men överallt annars hade ungdomarnas kamp ingen framgång, såvitt vi kan bedöma, snarare tvärtom. De som är etablerade i samhället måste hjälpa till i förändringsarbetet. I filmen ”Attenborough och massutrotningen” finns en sekvens från miljökonferensen i Rio 1992 där en 13-årig flicka fick applåder för sitt tal mot utrotning av djur men utan resultat så här 28 år senare.

Ingressen på svtplay.se till filmen ”Attenborough och massutrotningen” har följande text: För 60 miljoner år sedan slog en asteroid ut dinosaurierna. Det var det femte massutdöendet i jordens historia. Nu upplever vi det sjätte och den här gången är vi människor asteroiden. Vi förstör arternas livsmiljöer. Vi förföljer dem och släpper ut främmande arter. Vi förändrar klimatet. Upp till en miljon arter kan vara hotade, varnar David Attenborough.

Det skrämmande är att i slutänden hotas även våra egna liv. Pandemier lika den vi nu upplever blir följden av den allt tätare kontakt som uppstår mellan människa och djur när habitaten minskar. Ebola, Zika, Sars och nu Covid-19 är några aktuella exempel. Extremväder med bränder, översvämningar, torka når nu även oss i Sverige. Uppvärmningen på Sveriges breddgrad är dubbelt så stor som snittet i världen. Vår matproduktion hotas eftersom mängden insekter dramatiskt minskar. En forskare i filmen observerar att bilrutan inte blir full av insekter längre på sommaren. Jag har också noterat detta hos oss.

1989 besökte vi Kinesiska muren tillsammans med vår kinesiske vän professor Zhang Bo Xue. Bosse som vi kallade honom efter hans tid vid Tandläkarhögskolan i Umeå, köpte några äpplen som han bjöd oss på. Priset var 1 US-dollar styck. Hutlöst, tyckte jag. Försäljaren förklarade att äppelblommorna måste pollineras för hand av människor eftersom alla insekter var döda i området. Insektsgifter hade inte bara dödat skadeinsekterna utan även de nyttiga insekterna.

Bovarna i Attenboroughs film var desamma som vi redan känner till. Klädkonsumtionen, köttkonsumtionen, fossilt bränsle, industriutsläppen, överavverkning av skog, avskogning av Amazonas. Vår överkonsumtion i den rika delen av världen är grundorsaken. Vår ohållbara livsstil är dessutom en förebild när det materiella välståndet ökar i andra delar av världen. Handeln med utrotningshotade djur är en annan orsak. Här har kineserna en läxa att göra. Tjuvskyttet i Afrika illustrerades och tyvärr hade det ökat dramatiskt under den pågående pandemin eftersom inga turister kommer för att se djuren och naturparkerna tvingas avskeda parkvakter och annan personal.

Tiden är knapp men läget är inte helt hopplöst, så uppfattade jag båda filmerna. Jag uppfattar också att EU börjar agera kraftfullt. Med Joe Biden vid rodret kommer nog USA också att agera mera. Men det går för långsamt enligt både Greta och Attenborough och jag håller med.

Vad kan du och jag göra nu på en gång som skulle kunna göra stor skillnad?

Vår egen konsumtion

För min del tror jag att många av oss skulle kunna halvera vår konsumtion av kläder, kött, mejerivaror och resor. Köttkonsumtionen i världen har nästan fördubblats på 50 år (Jordbruksverkets hemsida, publ 2016, 1961-2011). Klädkonsumtion är en stor miljöbov och en halvering skulle minska miljöavtrycket väsentligt. På Naturvårdsverkets hemsida finns mycket information om detta.

De flesta av oss kan säkert också minska vårt resande till hälften och också resa mer ansvarsfullt. Sluta med weekendresor till London och New York. Resandet är dock en viktig inkomstkälla för många länder och naturresor hjälper till att bevara naturliga habitat av både växter och djur. Särskilt om lokalbefolkningen får behålla ett ekonomiskt tillskott av det som naturturismen tillför landet. Attenboroughs film visar på detta goda exempel för gorillapopulationen på Virungavulkanen, som nu är 4 gånger så stor som när projekten för att rädda bergsgorillorna startade.

Vara opinionsbildare i vardagen

Det många gör i det lilla kan bli något stort. En enskild människa kan göra skillnad. Se på exemplet Greta. Man kanske inte skall jämföra sig med Greta, men om många gör lite grand så ger det också resultat. Alla kan sprida goda idéer via sociala medier, kanske är det bra med att be folk se dessa två omskakande filmer! Vi kan alla vara förebilder i vårt eget sociala nätverk.

Med den här krönikan har jag kommit igång!

Med vänlig hälsning

Tore Sahlin

 

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.

PS. Vi fortsätter att planera för en tid efter Corona. Vi måste lära över gränserna för att inte vi-och-dom-tänkandet skall breda ut sig. Mindre ofta för miljöns skull! Och för att hjälpa till att bevara vår planet!

Vi arbetar nu med ett kursprogram för 2022. Vi hoppas att de vacciner som efter hand börjar bli tillgängliga i början på 2021 fungerar så att denna pandemi är under kontroll 2022. 

Senaste inläggen