Träning på recept

De svenska kursgivarna på Curomeds kursresa till indiska Kerala i höst, Björn och Ulrika Aasa, har tillsammans med sonen Jesper och hans sambo Stefanija utvecklat ”Träning på recept". Konceptet består av olika diagnos-specifika träningsprogram som också kan följas på dator eller TV.

Familjen Aasa - Jesper, läkare, Ulrika, docent i idrottsmedicin, Stefanija, fysioterapeut, Björn, sjukgymnast

Jesper Aasa är läkare och upphovsman och har utvecklat konceptet, som består av olika träningsprogram som man kan följa på dator eller TV. Stefanija, Björn och Ulrika medverkar som instruktörer.

Ulrika är till vardags docent i idrottsmedicin på Umeå universitet, Stefanija är fd elitgymnast, numera fysioterapeut, med stor erfarenhet av att rehabilitera strokepatienter, och Björn är sjukgymnast med lång erfarenhet av att komma tillrätta med rygg- och nackproblem.

Deras erfarenhet är att det finns stor osäkerhet bland patienter om hur man skall träna och vilken intensitet och vilken typ av träning man behöver. ”Träning på recept”, TPR, skall både hjälpa till att förebygga sjukdomar och bidra till rehabilitering av redan existerande.

Redan nu finns FAR, fysisk aktivitet på recept, där sjukvårdspersonal rekommenderar fysisk aktivitet som promenader och vardagsmotion med information om hur länge och hur ofta patienterna skall vara aktiva. Familjen Aasa vill gå vidare och mera i detalj visa hur man kan gå tillväga och lägga in riktig träning. Vårdpersonalen får på så sätt specifika program att erbjuda patienter med t ex hjärtkärlsjukdomar eller långvariga nackproblem. TPR erbjuder därmed vårdpersonalen ett enklare sätt att kunna erbjuda sina patienter rätt träning.

Man kan träna felaktigt både när det gäller intensitet, mängd och i hur man utför övningar. Alla övningar inom TPR bygger på FAR-boken ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och i sjukdomsbehandling”. Jesper menar att det i TPR-filmerna talas mycket om hur övningarna skall göras enligt forskningens riktlinjer och vad som är bevisat för att hjälpa vid olika sjukdomstillstånd. Han poängterar också att man inte behöver vara sjuk eller riskera att bli sjuk för att ta del av instruktionsfilmerna. TPR-filmerna är upplagda för alla. Målsättning är att underlätta för dem som vill och behöver träna och också vill maximera sin hälsa fysiskt och psykiskt. Se mer om det nytänkande koncept på traningparecept.se.

Träffa Björn och Ulrika på vår kursresa till underbara Kerala i Indien. Där får du ta del av deras djupa kunskaper om träning vid olika specifika problem, i första hand nacke och axlar, men beroende på önskemål från kursdeltagarna tar vi upp övningar även för andra kroppsdelar.

Platser finns kvar, se curomed.se

 

Med vänlig hälsning

Tore Sahlin

 

PS. Denna artikel är delvis ett sammanfattning av en artikel från Västerbottens-Kuriren den 29 maj 2018. DS.

 

Se mer om våra kursresor på Curomed.se. Platser finns både till Kerala i oktober och till vår Nyårsresa till Galapagos.

 

 

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.

Senaste inläggen