Utbildning och utveckling avgörande konkurrensmedel

När det gäller att rekrytera och behålla personal är kompetensutveckling ett viktigt konkurrensmedel. Vi rekommenderar alla som skall börja en anställning att se till att kvantifiera hur mycket vidareutbildning som skall ingå, och hur mycket som skall satsas på den. Det är också viktigt att skriva in i avtalet att du som anställd skall ha det avgörande inflytandet över din egen vidareutbildning. Du känner ju dina behov bäst.

Vidareutbildning, utveckling och upplevelser är starka motiv till varför man stannar på en arbetsplats, klarar av en stor arbetsbörda och trivs. Hjärnan gillar att lära sig nya saker, kompetensen ökar och man har hela tiden något att se fram emot. Ditt värde på arbetsmarknaden ökar samtidigt som du har roligt och blir mindre stressad.

Det är samtidigt skrämmande att så många arbetsgivare anser att en nyutexaminerad tandläkare eller läkare är färdigutbildad för tid och evighet. Istället bör en nyutexaminerad person betraktas som ett råämne som behöver mycket färdighetsträning och vidareutveckling. Detta gäller i lika hög grad för tandhygienister, tandsköterskor, sjuksköterskor och sjukgymnaster med flera.

Landstingens stora personalbrister kan till del bero på de stora brister som finns när det gäller vidareutbildning. När så riskkapitalister med dollartecken i ögonen kommer in i den privata vården blir mönstren likadana. Curomed har aldrig någonsin haft en kursdeltagare från någon av tandvårds- eller sjukvårdskedjorna. Genom åren har vi haft över 2.000 deltagare i programmet Effektiv Stresshantering men inte en enda deltagare från någon av de nya kedjorna och endast ett fåtal från landstingen. Trots att ämnet är synnerligen aktuellt och vårt 3-månaders träningsprogram mycket effektivt.

Tandvård och sjukvård är synnerligen kunskapsintensiva områden och ny kunskap tillkommer hela tiden. Den kliniska träningen för både blivande läkare och tandläkare är idag väsentligt mycket mindre än när jag gjorde min utbildning. På den tiden hade Norrbottens landsting förstått hur viktigt möjligheterna till vidareutbildning var när man rekryterade såväl tandläkare som specialister. På min fråga när jag var nybakad specialist svarade dåvarande tandvårdschefen Jöran Eklund: ”Vi har inte satt någon gräns för specialisterna, men 3-4 veckor per år är kanske lagom. Givetvis kan du delta i konferenser och kurser var som helst i världen”.

Mitt råd till dig som söker en anställning är därför: Se till att din blivande arbetsgivare godtar 3-4 veckors vidareutbildning per år och att du har en rikligt tilltagen budget för detta.

Tore Sahlin

 

Våra kursresor:

  1. Fira 35 år med oss på vår Nyårsresa till Madagaskar, lemurernas ö, med utresa 27 december. Allt är speciellt på Madagaskar och de som var med förra gången sade att de skulle komma nästa gång också!
  2. Kursresa till Sikkim och Bhutan, 20 mars – 6 april 2020.

Under planering:

– Kurs och studieresa till Rumänien, 7-15 september 2020
– Nyårsresan 2020 Australien, Nya Zeeland och Tahiti, prel utresa 28 december 2020.

– Skräddarsy din egen kurs och kursresa. Kontakta oss med dina förslag.

Alla våra kursresor klimatkompenseras.

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.

Senaste inläggen