Restbett – terapiplanering grunden för att lyckas

– Noggrann diagnostik samt en genomtänkt terapiplanering och behandlingsgång är grunden för att lyckas, säger Catharina Göthberg och Apostolos Papias, övertandläkare och specialister i oral protetik vid odontologiska institutionen i Jönköping.

Tillsammans med några kolleger ger de kursen “Restbett – renovera, extrahera, implantera” i Tandläkarförbundets kursnämnds regi. I målet för kursen står det “Att uppmuntra till rätt protetik hos rätt tandläkare på rätt patient enligt rätt regelverk”. Kanske en provocerande formulering, tycker de själva när de reflekterar över ordvalet:

– Egentligen kan man inte tala om rätt tandläkare och rätt patient. Det vi menar är att terapiplanering är svårt. Det är sällan fråga om rätt eller fel terapi utan om olika lösningar på problemen. Tandläkare har olika kompetens och måste arbeta utifrån det, och varje patient är unik och har olika förutsättningar odontologiskt, ekonomiskt men även avseende förmåga till anpassning.

Risk för tunnelseende

De påpekar att det är tandläkarens ansvar att avgöra om han eller hon kan utföra behandlingen, om vederbörande bör konsultera en kollega eller specialist, eller om problemen är så komplicerade att patienten behöver remitteras till specialist.

– Många allmäntandläkare har god kompetens, men gör kanske inte omfattande protetiska rekonstruktioner så ofta, vilket naturligtvis kan påverka resultatet. Som ovan tandläkare är det lätt att få “tunnelseende”, det vill säga att man ersätter tänder utan att se till bettet i sin helhet. Det gäller att ha is i magen och ta sig tid för samtal vid undersökningen, säger Apostolos Papias. •  

  http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/06/8575-webb.jpg

  Catharina Göthberg och Apostolos Papias samråder och har en terapidiskussion vid ett svårt patientfall.

  la

 •  

  http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/06/BS-1-webb.jpg

  1. Kollapsat djupbett i prenormal käkrelation.

  la

 •  

  http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/06/BS-2-webb.jpg

  2. Vid uppgapning ses slitage och ojämna ocklusionsplan.

  la

 •  

  http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/06/BS-3-webb.jpg

  3. Vänster sida vid sammanbitning med frontal invertering.

  la

 •  

  http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/06/BS-6-webb.jpg

  4. Betthöjning med temporära konstruktioner till normal käkrelation.

  la

 •  

  http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/06/BS-7-webb.jpg

  5. Implantat installerade 46, 45.

  la

 •  

  http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/06/BS-8-webb.jpg

  6. Färdiga konstruktioner i båda käkar. Framtänder i underkäken har endast justerats med komposit.

  la