Resursbrist riskerar lamslå mututredningar

Misstänkta fakturor har hittats även hos landstinget i Östergötland efter mutskandalen hos Riksgälden. Men korruptionsutredningar är lamslagna av brist på utredare hos Polisen och chefsåklagare Alf Johansson är kritisk.